حسابداری

mona asked 1 سال ago

با سلام خدمت کارکنان پرشین حساب:
 ۱اگرشرکت حقوقی حساب پرداختنی به شخصی داشته باشد و فرد مورد نظر آن مبلغ را به شرکت هبه کند تکلیف چیست و چگونه باید ثبت شود؟
۲اگر در سند افتتاحیه استهلاک انباشته کم نشده باشد و دارایی ها به صورت اولیه نوشته شده باشند مشکلی ایجاد نمی گردد؟
۳مالیات بر ارزش افزوده ۹سال قبل اکنون قبض پرداخت آن به دست ما رسیده است اما در طی این سال ها و همچنین امسال هیچ حسابی برای بدهی فوق موجود نمی باشد حال باید چگونه پرداخت شود؟