حسابداری

Mahzad asked 12 ماه ago

اگر فاکتور فروش درسال ۹۵ اشتباها به اسم کس دیگری صادر شده باشد و در سال بعد (۹۶) برای اصلاح آن چه اقداماتی باید انجام گردد؟ (باتوجه به صدور فاکتور در سال ۹۵ مثلا برای آقای X درحالیکه سال ۹۶ میخواهیم اقدام به اصلاح برای آقای Y انجام دهیم)
لطفا نحوه اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی مربوط به دوره های گذشته را نیز توضیح دهید.
 

1 Answers
میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 11 ماه ago

سلام در ارزش افزوده اگر مبلغ تغییر نمی کند نیاز به اصلاح نیست و فقط باید حساب شخص را در دفاتر خود تعدیل کنید و در سال ۹۶ سند اصلاحی بزنید در مورد صورت معاملات فصلی نیز می توانید یکبار در هر دوره ویرایش داشته باشید و نام شخص مورد نظر را ویرایش کنید.