حسابداری و مالیاتی

mohsenzk-5611gmail-com asked 11 ماه ago

باسلام احتراماً پاسخ فرمایید یک شرکت دارویی که محصولاتش از ارزش افزوده معاف می باشد آیا بابت فروش ضایعات بابت به دارایی ارزش افزوده ضایعات رابدهد یا خیر باکمال سپاس و امتنان از پاسخ و مساعدت شما

mohsenzk-5611gmail-com replied 10 ماه ago

پاسخ ؟

2 Answers
مرضیه خیری answered 10 ماه ago

سلام کاربر عزیز. شرکتهایی که معاف از ارزش افزوده هستند اگر در روند فعالیت شرکت معاملاتی غیر از فعالیت اصلی انجام دهند مشمول ارزش افزوده خواهد بود.

mohsenzk-5611gmail-com replied 10 ماه ago

جواب نیست

mohsenzk-5611gmail-com replied 10 ماه ago

احتراما باستناد به بند۲ بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نمیتوان گفت که معاف هستیم؟

مرضیه خیری answered 10 ماه ago

سلام مجدد دوست عزیز. بخشنامه مذکور عنوان کرده غیر مشمول. شما با توضیحی که دادید بیان نمودید که مشمول ارزش افزوده ولی معاف از پرداخت . این دو متفاوت خواهد بود. در کل اگر فروش این ضایعات به منفعتی حاصل شود که ارتباط با فعالیت دارویی ( که معاف است) پیدا کند معاف است اما اگر غیر این باشد معاف نیست.