ثبت صورت وضعیت شرکتهای حمل ونقل مثلا نفت وگازوییل

با سلام ثبت حسابداری صورت وضعیت شرکتهای حمل ونقل مثلا نفت وگازوییل
مثلا شرکت نفت یه صورت وضعیت میدهد به شرکت پیمانکار که ماشینهای که در پیمان شرکت هستند این مقدار حمل سوخت داشته اند اگر بعضی از ماشینها در مالکیت شرکت باشند چه ثبتی میخورد؟
وماشینهایی که در ملکیت شرکت نیستند چه ثبت حسابداری میخورد ؟ اگر ماشینها بصورت پرداخت قسط وتملیک به راننده واگذار شده باشند چه ثبتی میخورد ؟

با تشکر فراوان نوروزی

1 پاسخ
میثم حاجی محمدی عضو سایت 10 ماه قبل

سلام در اینجا بحث پیمانکار اصلی و پیمانکار دست دوم مطرح می شود. شرکت نفت شرکت مادر را می شناسد و حالا شرکت پیمانکاربایستی قرارداد پیمان را با راننده که در اینج پیمانکار دست دوم محسوب می شود منعقد کند. صورت وضعیت کارکرد رانندگان در دفاتر شما همانند کارفرما ثبت و نگهداری خواهد شد و اقساط شخصی ارتباطی به سیستم حسابداری شرکت شما پیدا نمی کند.