ثبت برات در سیستم حسابداری

fataneh 10 ماه قبل

جنسی وارد کرده ام و از برات با تضمین بانک استفاده کردم میخواستم بدونم ثبت حسابداری ان به چه صورت است و آیا برات سند خاصی دارد و مغایرت ارز در پرفرما و خرید برات و زمان خرید ارز جهت پرداخت وجه خرید چگونه باید سند بخورد