مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

ثبت برات در سیستم حسابداری

25
لیست سوالاتدسته بندی: امور مالی و حسابداریثبت برات در سیستم حسابداری
fataneh asked 5 days ago

جنسی وارد کرده ام و از برات با تضمین بانک استفاده کردم میخواستم بدونم ثبت حسابداری ان به چه صورت است و آیا برات سند خاصی دارد و مغایرت ارز در پرفرما و خرید برات و زمان خرید ارز جهت پرداخت وجه خرید چگونه باید سند بخورد