تحریر دفاتر قانونی

علی طبرسا asked 9 ماه ago

باسلام
بعد از وارد کردن تمام اسناد در دفتر روزنامه شرکت وبعد از بررسی متوجه شدم که یک سند و دو ثبت بستانکار وارد دفتر نشده .باتشکر از شما لطفاً اینجانب رو راهنمایی کتید و آیا این باعث رد دفاتر میشود؟

1 Answers
مرضیه خیری answered 9 ماه ago

سلام کاربر عزیز مواردی که باعث رد دفاتر میشود شامل :

 1. در صورتی که دفاتر در مراجع ذی ربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ از آن باشد، باعث رد دفاتر قانونی خواهد شد.
 2. عدم ثبت یک یا چند رویداد مالی در دفاتر
 3. تاخیر در ثبت دفاتر روزنامه بیشتر از ۱۵ روز و برای دفاتر کل بیش از ۲ ماه
 4. عدم ثبت عملیات شعب در دفاتر مرکز. چرا که طبق بند ۱۰ فصل ۵ آیین نامه تحریر دفاتر شعب باید حداقل سالی یکبار تا قبل از اینکه حسابها بسته شود و یا ماهانه تا قبل از پایان بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
 5. در مواردی که دفاتر از دسترس خارج شود و اختیاری نبودن این اتفاق اثبات نشود دفاتر او رد خواهد شد.
 6. عدم تطبیق موارد نوشته شده در دفاتر با سیستم های مکانیزه
 7. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه البته جای سفید گذاشتن به منظور ثبت تراز افتتاحیه مانعی ندارد.
 8. عدم ارائه کلیه دفاتر. در واقع گاها پیش می آید که مودی از کل دفاتری که ثبت کرده فقط چند مورد را ارائه میدهد و دفاتر نانویس را نگه میدارد این مورد نباید اتفاق بیافتد چرا که باعث رد دفاتر میشود.
 9. تغییر نرم افزار در طی سال مالی بدون اطلاع اداره دارایی
 10. تغییر روش نگهداری دفاتر. مثلا از روش ماشینی( مکانیزه ) به دستی یا بالعکس
 11. تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی
 12. حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی