با سلام

salarvand asked 7 ماه ago

با سلام 
رمز و نام کاربری را برای گزارش فصلی گم کردم .
چه کنم؟
 

1 Answers
میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 6 ماه ago

سلام
همراه با شناسه و مهر شرکت به دایره اطلاعات و خدمات اداره مالیاتی منطقه مراجعه کنید و در خواست رمز مجدد دهید.