اعلام منابع

حسینی مقدم asked 11 ماه ago

سلام درجایی گفتید هرشب یک ماده همراه بابخش نامه تبصرهها وارای دیوان رامطالعه کنید . لطفا منابعی دراین خصوص جهت مطالعه اعلام نمایید

1 Answers
مرضیه خیری answered 11 ماه ago

سلام کاربر عزیز. اگر با کتاب ارتباط بهتری برقرار میکنید و می توانید همراه داشته باشید کتاب قانون مالیات های مستقیم از آقای زارع مقدم یا آقای غلامحسین دوانی و دیگر کتابهایی که مواد قانونی را گردآوری نموده است. اگر هم با فضای مجازی و اینترنت راحت تر هستید سایت سازمان امور مالیاتی بخش قوانین به شما کمک میکند. در زیر آدرس سایت مذکور قرار دارد. موفق باشید
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsIndex/1