استاندارد شماره ۲۱

نظاره asked 12 ماه ago

یک شرکت پخش مواد غذایی میخواهد ، برخی از وسائط نقلیه خود را به صورت اجاره به شرط تملیک ( یا اقساطی ) واگذارنماید .
من هرچقدر استاندارد شماره ۲۱ را خوندم ، چیزی متوجه نشدم .
خواهشمنداست دراین زمینه من را راهنمایی نمایید .

1 Answers
مرضیه خیری answered 11 ماه ago

سلام دوست عزیز قراردادهای اجاره طبق استاندارد به دو گروه سرمایه ای و عملیاتی تقسیم بندی می شود. که اگر تمام ممخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت منتقل شود، سرمایه ای و اگر تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت منتقل نشود نوع قرارداد اجاره عملیاتی خواهد بود. که تفکیک به این دو قسم بر اساس محتوای معامله است نه شکل قرارداد. و اجاره به شرط تملیک هم از قراردادهای سرمایه ای است که برای انجام ثبت های حسابداری از روش لازم باید استفاده نمود.

 

http://persianhesab.com/capital-rents/