مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

استاندارد شماره ۲۱

301
نظاره asked 6 months ago

یک شرکت پخش مواد غذایی میخواهد ، برخی از وسائط نقلیه خود را به صورت اجاره به شرط تملیک ( یا اقساطی ) واگذارنماید .
من هرچقدر استاندارد شماره ۲۱ را خوندم ، چیزی متوجه نشدم .
خواهشمنداست دراین زمینه من را راهنمایی نمایید .

1 Answers
مرضیه خیری answered 5 months ago

سلام دوست عزیز قراردادهای اجاره طبق استاندارد به دو گروه سرمایه ای و عملیاتی تقسیم بندی می شود. که اگر تمام ممخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت منتقل شود، سرمایه ای و اگر تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت منتقل نشود نوع قرارداد اجاره عملیاتی خواهد بود. که تفکیک به این دو قسم بر اساس محتوای معامله است نه شکل قرارداد. و اجاره به شرط تملیک هم از قراردادهای سرمایه ای است که برای انجام ثبت های حسابداری از روش لازم باید استفاده نمود.

 

قرارداد های اجاره به شرط تملیک سرمایه ایست یا عملیاتی؟