فیلم آموزشی محاسبه اضافه کاری از روی دستگاه کارت ساعت زنی

محاسبه اضافه کاری سلام به همه دوستان خوب پرشین حساب استفاده از دستگاه ساعت زنی حضور و غیاب یکی از بهترین روشهای کنترل داخلی در حوزه حسابداری حقوق و دستمزد می باشد. شرکتهایی که در کنترل رفت و آمد کارکنان خود دقیق عمل می نمایند و از این نمونه دستگاههای حضور و غیاب استفاده مینمایند … ادامه خواندن فیلم آموزشی محاسبه اضافه کاری از روی دستگاه کارت ساعت زنی