مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

اضافه کاری در روز یازدهم اردیبشهت ( روز کارگر )

0 5,502

اضافه کاری سال 96
اضافه کاری سال ۹۶

سلام دوستان پرشین حساب اوقاتتون سرشار از شادی و سلامتی.
همه مطلع هستیم که اضافه کاری در ایام تعطیل سال با روز های عادی متفاوت است. در واقع حق الزحمه نیروی کاری که در یک روز تعطیل به کار مشغول است بیش از تایمی است که در یک روز عادی کار میکند.

ولی ارتباط این موضوع با یازدهم اردیبهشت چیست؟
طبق ماده ۶۳ قانون کار علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر ( ۱۱ اردیبهشت ) نیز جزء تعطیل رسمی کارگران به حساب می آید. به همین منظور هدف این پست بیان نکاتی در خصوص نحوه محاسبه اضافه کاری در روز کارگر است.

طبق ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار مدت زمانیست که نیروی کار زمان خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.(البته اظهار نظر با توجه به یک ماده قانونی کافی نیست و برای مفهوم مدت کار لازم است به طور کامل مواد قانونی مربوطه را مطالعه نمود.)

پس چنانچه شخصی بیش از این مقدار در یازدهم اردیبهشت کار کند باید مزد او و اضافه کار طبق مزد اضافه کار در یک روز تعطیل حساب شود.

نحوه محاسبه اضافه کاری سال ۹۶ در یک روز تعطیل

برای این کار از طریق زیر عمل میکنیم:

فرمول محاسبه اضافه کاری                                                حقوق ماهیانه / ۲۲۰* ۱٫۴

نکته: در محاسبه اضافه کاری به هیچ عنوان از مزایای مستمر و غیر مستمر استفاده نمیشود.

فرمول محاسبه ( جمعه کاری یا )  یک روز تعطیل                مبلغ یک ساعت اضافه کاری * ۱٫۴

 

برای مثال فردی که در یازدهم اردیبهشت به کار مشغول بوده به این طریق مزد او حساب میشود:

مبلغ اضافه کاری یک ساعت                                                  ۵۹۱۷۷= ۱٫۴ * ۲۲۰ / ۹۲۹۹۳۱۰

مبلغ مزد یک ساعت کار در یک روز تعطیل                                            ۸۲۸۴۸  = ۱٫۴ * ۵۹۱۷۷

مبلغ مزد یک زور کار در یک تعطیل                                                     ۶۰۷۲۷۸= ۷٫۳۳ * ۸۲۸۴۸

درواقع با این محاسبات فردی که در یک روز تعطیل به عنوان مثال روز کارگر مشغول به کار باشد باید به این طریق مزد خود را دریافت کند. البته باید متذکر شویم که تماما با توافق طرفین انجام میشود.

برای استفاده از مطالب بیشتر در خصوص نحوه محاسبه حقوق و اضافه کاری و دیگر عناوین قانون کار بهتر است علاوه بر مطالعه دقیق قانون کار از مطالب مرتبط در سایت ما نیز استفاده کنید.

روز کارگر مبارک

 

 

مطالب مرتبط در سایت ما

دانلود رایگان کتاب قانون کار

۵ تمرین کاربردی برای یادگیری اضافه کاری،شبکاری، نوبت کاری

فوق العاده جمعه کاری از نگاه قانون

آیا به روز جمعه اضافه کاری تعلق می گیرد؟

Leave A Reply

Your email address will not be published.