مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

یک کار مهم قبل از صدور برگ تشخیص مالیات

2 1,249

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات

 

آیا پاسخ این سوال را میدانید؟ چرا کارشناس ارشد مالیاتی قبل از رسیدگی و تشخیص مالیات،جزئیات فروش را از شما میخواهد؟

پاسخ این سوال جلوگیری از زرنگی برخی مودیان است. خیلی واضح عرض کنم شما وقتی فروش را ۱۰۰ تا به حوزه مالیاتی اعلام میکنید و اعلامیه ۲۰ تا در سامانه صورت معاملات فصلی به نام شما اعلام شود، می توانید ادعا کنید این ۲۰ تا در زیرمجموعه ۱۰۰ تا فروش قرار دارد. ولی کارشناس ارشد مالیاتی همان ابتدا لیست و جزئیات فروش را از شما مطالبه می کند تا اگر اعلامیه فروش دیگری را اعلام شد با فهرست کنترل کند اگر درج نشده باشد به عنوان کتمان و رد شدن اسناد تلقی کند. بنا براین نکته مهمی که باید بیاموزید کنترل مو به مو صورتحساب فروش است. شما باید مبلغ فروش در هر دوره ۳ ماهه و در مجموع ۴ فصل که در اظهارنامه ثبت می شود را با صورتحساب های سریال دار و معتبر کنترل کنید و از گزارش آنها در سامانه صورت معاملات ماده ۱۶۹ مکرر اطمینان حاصل کنید.

در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مدارک و مستندات و اطلاعات باشد و طوری از طرف سازمان امور مالیاتی تنظیم می گردد که کلیه فعالیت ها شما و درآمدهای حاصل از این فعالیتها در آن منعکس خواهد شد . طبق همین ماده قانونی امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگه بطور کامل و خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص خواهند بود . یعنی در حالت کلی اینطور از این ماده قانونی استنباط می شود این است که برگ تشخیص مالیات بر اساس کلیه مدارک و اسناد معتبر وادح تجاری شما و یا شرکت شما محاسبه می شود و شخصی که به عنوان مامور مالیاتی آن را تنظیم می کند می بایستی مشخصات کامل خود را در برگه قید کند و پاسخگوی اعتراض شما نسبت به برگه باشد . چون ممکن است مودی از نحوه تشخیص مالیات استعلام نماید و مسئل رسیدگی به برگ تشخیص مالیات می تواند گزارشی از جزئیات اسنادی که مبنای رسیدگی می باشد به او بدهد و هر گونه توضیحی را که بخواهد به او بدهد .

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه ۲۱۱/۳۷۵۸/۱۹۴۱۰ اعلام نموده که در صورت درخواست مودی ، در خصوص اطلاع از مفاد گزارش مجری قرار قبل از حضور در جلسه هیات حل اختلافی از حیث تنظیم لایحه دفاعیه ، لازم است اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مودی متقاضی قرار دهد .معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۹۸۹/۱۷۹۳۳ اعلام نموده که برخی از حوزه های مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل و اشخاص حقوقی ، مفاد ماده ۲۳۷ ق.م.م را نادیده می گیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیت مودی را در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیز خواهد بود ، اقدام به تعیین قرینه مناسب و در نهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنماید ، صرفاً حسب رویه و عرف غلط منسوخه ، سابقه مالیاتی را ملاک عمل قرار می دهند و توجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که به استناد آن حتی در صورت قبول دفاتر ، زیان وارده به مودی نیز پذیرفته شود و از سود سنواتی آتی مستهلک گردد ندارند . البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته و سوابق امر به منظور شناخت دقیقتر مودی و استخراج اطلاعات مورد نیاز در خیلی مواقع ضروری و اجتناب ناپذیر است اما هرگز نباید سابقه را برواقعیات ترجیح داده ، آن را به عنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند.

بیش از ۷۰ درصد حوادث مالیاتی که به جرائم سنگین منجر میشود عدم آگاهی از اطلاعات مهم قوانین و بخشنامه های مالیاتی است. مراقب امور مالیاتی خود باشید.

با تشکر از اینکه وقت گذاشتید – حاجی محمدی / مدرس و مشاور مالیاتی

 

 

2 Comments
  1. جواد says

    بنکدار موادغذایی هستم مالیات سالهای ۸۳الی ۸۸را بصورت تفاهم پرداخت نموده ام واظهارنام سالهای مربوطه به موقع تسلیم نموده ام که مالیات سالهای فوق بین ۱۵۰۰۰۰۰۰ت۲۵۰۰۰۰۰۰ریال بوده اما درسال گذشته مالیاتهای متمم مربوط به سالهای ۸۳الی۸۸ صادر شده که مبلغ ان ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بوده اعتراض کردیم گفتند اطلاعات خرید شما استخراج شده وتبدیل به فروش شده ضریب خورده ومالیات شما همینه چون دراظهارنامه های فوق مبلغ خرید وفروش ذکر نشده وفقط درامد مشمول مالیات ومالیات نوشته شده وخریدهای بدست امده کتمان شده است تقاضا دارم راهنمایی کنید چون واحدهای مالیاتی موقع تفاهم مالیات ودرامد مشمول مالیات در اظهارنامه می نوشتن مگر میشود که ما خرید و فروشی نداشته باشیم

    1. میثم حاجی محمدی says

      کتمان درآمد شما برای اداره دارایی اثبات شده ونهایت اینکه شما اگر فرصت اعتراض دارید می توانید اعتراض نمایئد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.