Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
خانه / قوانین کار و تامین اجتماعی (پەڕە 4)

قوانین کار و تامین اجتماعی

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

هنوز سوالات زیادی پیرامون ماده ۳۸ و اخذ مفاصاحساب پیرامون قراردادهای تحقیقاتی وجود دارد و خیلی از محققان درباره نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی اطلاعات کامل و جامعی ندارد و گاهاً متحمل ضررهای سنگینی در این خصوص می شوند. در این قسمت مجددا از شما دوست عزیز دعوت می کنیم بخشنامه مصوب سازمان را دریافت در اختیار دیگر دوستان خود …

متن کامل را بخوانید

معافیت بیمه ای پنج ساله ماده ۸۰رااز دست ندهید!!

معافیت بیمه ای پنج ساله ماده ۸۰رااز دست ندهید!! سلام به همه دوستان وهمراهان پرشین حساب معافیت بیمه ای ماده ۸۰چیست؟ چه موقع میتوان از این معافیت استفاده کرد؟ چه شرایطی برای استفاده از این ماده لازم است؟ نحوه تکمیل لیست بیمه در زمان استفاده از ماده ۸۰چیست؟ برای دریافت پاسخ این سولات همراهیمان کنید: هدف این ماده به کار …

متن کامل را بخوانید

شرایط شرکت در اولین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹ هـ مورخه ۲۸/۰۱/۱۳۹۲ هیئت محترم وزیران، درصدد برگـزاری اولین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. لذا بدین وسیله از افرادی که واجد شرایط مندرج در ماده (۲۸) اساسنامه جامعه مذکور بشرح زیر می باشند ، جهت شرکت در آزمون …

متن کامل را بخوانید

بررسی مفصل بازنشستگی پیش از موعد

در کشورهای مختلف جهان، دولتها و موسسات اجتماعی بزرگ با دیدن افزایش روز شمار سالمندان و بازنشستگان برآن شدند تا راه کاری برای حمایت از این افراد در دوران پیری کنند، تا در زمینه های درمان(بیمه)، حقوق پس از پایان کار و تأمین حداقل شرایطی برای امرار معاش این کارمندان کاری کرده باشند، لذا قوانین و مقرراتی را وضع کردند …

متن کامل را بخوانید

افزایش امنیت مالی با کنترل داخلی!!!!

  کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول از تحقق اهدافی که سه گروه اصلی زیر طبقه بندی می شوند: هئیت مدیره، مدیریت، و سایر کارکنان واحد اقتصادی برقرار می شود: ۱- اثر بخشی و کارایی عملیات ۲- قابلیت اعتماد گزارشگری مالی ۳- رعایت قوانین و مقررات مربوطه اثر بخشی و کارایی عملیات: هدف اساسی یک واحد …

متن کامل را بخوانید