Browsing Category

فیلم ها و فایل های مهم مالی

آموزش حسابداری ویدئویی: درس اول (تشخیص عیار شرکت)

آموزش حسابداری به نام خدا و سلام خدمت شما خیلی خوشحالم که برنامه ریزی جدیدم می تواند کمک نسبی به شما دوست گرامی در راستای پیشرفت شغل حسابداری نماید. 10 درس مهم حسابداری را برای شما آماده کرده ام که در هر درس شما با نکات حرفه ای در…

دانلود رایگان:فایل صوتی رسیدگی به خط تولید در اداره دارایی

آموزش مالیات  به نام خدا و سلام شاید یکی از مواردی که شرکتهای تولیدی و حتی مونتاژ کاری باید مراقب آن باشند مد نظر قرار دادن نحوه رسیدگی حوزه مالیاتی به دفاتر و اسناد فعالیت ها می باشد. من در فایل صوتی زیر نکات مهمی را در راستای آموزش…

از فهرست کامل مالیاتهای تکلیفی مطلعید؟

مالیات تکلیفی یکی از موارد خیلی مهم در اجرای تکالیف مالیاتی مودیان، در نظر گرفتن و کسب مهارت مالیاتهای تکلیفی است. من در بخش اول کتاب صفر تا صد مالیات به این نکته اشاره میکنم که حسابداران باید بدانند که مالیاتهای تکلیفی به چند مورد بسنده…

دانلود رایگان اکسل هشداردهنده ثبت موجودی(۲)

موجودی مواد یکی از اشتباهات فاحش برخی از حسابداران در حین اجرای کار عدم توجه به ساختار ثبت موجودی مواد و کالا در سیستم حسابداری می باشد. متاسفانه علی رغم اطلاعات خوب در این زمینه ولی با بی توجهی عجیبی در اجرا مواجه هستند. شما هم حتما این…

مدیر شما می داند حسابداری چه ارزشی دارد؟

به نام خدا و سلام ، امیدوارم حالتان خوب باشد و هر روز به پیشرفت و جایگاه بالاتر فکر کنید. صحبت امروز من درباره یک درد قدیمی در بازار کار رشته مالی و حتی مالیاتی است. ارزش نداشتن نوع کار برای یک مدیر. اجازه بدهید با یک سوال موضوع را پیش…