بار حسابدار قبلی را به دوش نکشید!

بار حسابدار قبلی را به دوش نکشید!

حسابدار

حسابدار

حسابدار نباید طوری در جایگاه شغلی قرار بگیرد که بار مشکلات همکار خود را به دوش بکشد و در برخی موارد متهم به مطرح نکردن شود. مشکل بزرگ بسیار از حسابداران کم سابقه و حتی با سابقه عدم توجه به این موضوع است یعنی فکر میکنند می توانند انقلاب راه بیندازند و با حضور خودشان تحول بزرگی راه بیندازند. در صورتی که تفکر کاملاً اشتباهی است هم مطرح نکردن اختلالات حسابدار پیشین در قالب یک گزارش حرفه ای و هم کوبیدن حسابدار قبلی که نوعی بی مسئولیتی برای حسابدار جدیداست.

در حالت خیلی خوب همه قسمتها و بخش مالی مرتبی داشته و شما جایگزین حسابدار چنین شرکتی شدید . شما باید مسیر را مانند راننده ای که جایگزین راننده دیگر می شود با آرامش و بدون حاشیه سازی ادامه دهید  واگر اشکالی را در ادامه ملاحظه می کنید با دقت و حتی مشورت برطرف کنید. اینجا میدان مسابقه نیست که حسابدار قبلی بازنده و شما برنده باشید. شما باید از زحمات همکار خود تقدیر و تشکر کنید و راه اورا به درستی ادامه دهید.

در حالت دیگر ، مدتی زیادی نیست که شرکت تاسیس شده و سیستم و رویه حسابداری منظمی را نداشته است .مدیر شرکت از شما درخواست ارائه برنامه و سعی در مرتب و به روز کردن امور مالی دارد . شما در اولین قدم چه می کنید؟ برنامه اصلی و مشخص خودتان را ارائه می دهید ؟ نرم افزار  حسابداری مورد نظر خودتان را پیشنهاد می کنید ؟ و یا پیشنهادات سازنده تخصصی را ارائه می دهید ؟ بهترین و مطمئن ترین روش در مواجهه با این چنین شرکتها بررسی اوضاع و احوال مناسب با موضوع  شرکت است . یعنی شما بدون قبول و یا ارائه هرگونه پیشنهاد از مدیریت اجازه بخواهید مدت بسیار کوتاهی در شرکت بوده و در جریان  وضعیت قرار بگیرید و او را آگاه کنید که تمامی موفقیت های امور مالی و مالیاتی در نرم افزار حسابداری خیلی خوب خلاصه نمی شود بلکه باید راهکار خوبی را طبق اصول امور مالیاتی و استانداردهای حسابداری پیاده سازی نمایند و حالا شما مجری این برنامه ریزی هستید.  

مشاهده مقاله
تدبیر حسابداری برای موفقیت در حسابرسی مالیاتی

تدبیر حسابداری برای موفقیت در حسابرسی مالیاتی

تدبیر دارابودن تدبیر حسابداری یک فن است که هر حسابدار و کارشناس امور مالی باید داراباشد.تدبیر نوعی آینده نگری است یعنی هنگامی که شما ثبت اسناد حسابداری و گزارش مالی را انجام می دهید با دیدگاه حسابرسی مالیاتی هماهنگ نمایید.بدانید…

مشاهده مقاله