آموزش مالیات ویدئویی:درس سوم (ابزارهای شما در معرفی اظهارنامه مالیاتی)

آموزش مالیات ویدئویی:درس سوم (ابزارهای شما در معرفی اظهارنامه مالیاتی)

با نام و یاد خدا سلام به شما دوستان عزیزم امروز در خدمت شما هستیم با سومین جلسه آموزش مالیات .دوست خوبم شما تاکنون اظهارنامه مالیاتی رد کرده اید؟آیا می دانید در رد کردن اظهارنامه مالیاتی به چه پارامترهایی نیاز…

مشاهده مقاله