گواهی ارزش افزوده چیست

گواهی ارزش افزوده چیست

گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده

به نام خدا و سلام

گواهی ارزش افزوده مجوزی  است که از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می شود. محتوی اصلی این نامه مجوز اخذ درصد مالیات و وعوارض ارزش افزوده از مشتریان توسط فروشنده می باشد که به نام شرکت و یا شخص فروشنده صادر می گردد. این گواهینامه دارای تاریخ اعتبار است و اگر تاریخ اعتبار تمام شود فروشنده می بایست جهت تمدید آن اقدام نماید.

یک سوال مهم : اگر گواهینامه نداشته باشیم ارزش افزوده هم نباید بگیریم؟ 

این اشتباه بزرگ بیشتر مودیان است که باعث بوجود آمدن جرائم سنگینی خواهد شد. اگر گواهینامه نداشته باشید موظف هستید مبلغ ارزش افزوده را در فاکتورها و اظهارنامه نشان دهید ولی اجازه ندارید این مبلغ را از مشتریان اخذ کنید.

نحوه دریافت گواهینامه شامل چارچوب زیر است

۱- کلیه مراحل تکمیل پرونده را در حوزه مالیات برارزش افزوده به انجام برسانید .
۲- تمامی اظهارنامه های شروع به فعالیت و ثبت شرکت خود را ارائه کرده باشید ، اگر هم پس از ثبت فعالیتی ندارید بصورت صفر ارائه نمایید.
۳- کلیه بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را تا تاریخ درخواست گواهینامه تسویه کرده باشید
۴- ثبت نام کد اقتصادی شما کامل شده و به گام ۴۵ رسیده با شد .

شاید عده زیادی از فروشندگان کالا و یا ارائه کنندگان خدمات هنوز با این گواهینامه آشنایی نداشته ولی در صورتحساب های خود ۵%  مالیات را محاسبه کرده و از خریداران دریافت می کنند .در صورتی که  بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تکمیل پرونده مالیاتی در سازمان مالیات بر ارزش افزوده ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی باید مجوز لازم جهت اعمال قانونی را داشته باشند .

مشاهده مقاله
نکات مهم و حساس گزارشات فصلی

نکات مهم و حساس گزارشات فصلی

به نام خدا     یکی از وظایف بسیار مهم شما در اجرای تکالیف مالیاتی،ارسال گزارشات فصلی می باشد. هم اکنون موسسات و حتی اشخاص زیادی با نحوه ارائه گزارشات فصلی به حوزه مالیاتی مشکل دارند و اگر این مشکلات…

مشاهده مقاله