آموزش مجموعه قوانین کار و تامین اجتماعی

98,000 تومان

ندانستن فنون مربوط به قانون کار و تامین اجتماعی در شغل حسابداری مانند سرعت گیر عمل می کند شاید حادثه ای رخ ندهد ولی کاهش سرعت را به همراه دارد و می تواند ارزش گذاری کار شما کمتر کند. یکبار برای همیشه به تمامی مشکلات خود در خصوص قوانین کار پایان دهید

تمامی سوالات و نکات مهمی که باید قونین از قوانین کار و تامین اجتماعی بدانید را در این فیلم ویدئویی آماده کردیم تا با استفاده از آن برای همیشه شک و شیهات پایان دهید و بخوبی از حق و حقوق خود دفاع کنید.

 

 

خرید کنید اطلاعات بیشتر