صفر تا صد آموزش مالیات

490,000 تومان

این بسته غیرحضوری صرفاً آموزش قانون مالیاتها و ارزش افزوده نیست، بلکه یک جعبه ابزار ارزشمند از اجرای تکالیف مالیاتی مهم کشور است که در هر مجموعه ای برای شما کاربرد دارد و پاسخگوی تمامی مشکلات اساسی خواهد بود همینطور شما را از سردرگمی در ادارات امور مالیاتی بابت سوالات و نحوه اجرای دستورالعمل های مالیاتی نجات می دهد 

خرید کنید اطلاعات بیشتر