دوره جامع غیرحضوری حسابداران ثروت آفرین

تومان 2,600,000

دوره ششم در حال تکمیل و بسته شدن می باشد.

تفاوت بارز این دوره غیرحضوری با تمامی دوره های حضوری و غیرحضوری سراسر کشور، آموزش راه اندازی کسب و کار مستقل در بخش پنجم به شرکت کنندگان دوره می باشد. ما در این دوره هیچ قولی برای معرفی به بازارکار نمیدهیم ولی این تضمین را می دهیم بعد از عبور از 4 پایه و رسیدن به پایه 5 درآمدزایی مستقل شما قطعی است!

راه اندازی کسب و کار خود را در این بازار پرنیاز به تعویق نیندازید!

این دوره شامل صفر تا صد های اثرگذار برای شروع کسب و کار حسابداری است:

صفرتاصد کارآموزی حسابداری
صفرتاصد تهیه و تنظیم صورتهای مالی
صفرتاصد تشکیل پرونده مالیاتی
صفرتاصد اظهارنامه مالیاتی
صفرتاصد تحریر دفاتر قانونی
صفرتاصد مالیات برارزش افزوده
صفرتاصد گزارش معاملات فصلی
صفرتاصد دفاعیات مالیات
صفرتاصد قانون کار و تجارت
صفرتاصد فنون جذب پروژه حسابداری

+

صفرتا صد فن بیان و صحبت کردن در جمع

خرید کنید اطلاعات بیشتر