دوره جامع غیرحضوری حسابداران ثروت آفرین

تومان 2,600,000

چهارمین دوره در حال ثبت نام است

این دوره یک هدف دارد و آن هم رساندن شرکت کنندگان به درآمد عالی در بازارکار فعلی از شغل حسابداری!!

ترکیبات دوره غیرحضوری با محوریت اجرا حین تدریس :
حسابداری پایه و مقدماتی
حسابداری تلفیقی و حرفه ای
امور مالیاتی ( ارسال، اجرا و دفاع )
امور بیمه ( قانون کار و قوانین مهم بیمه )
قوانین جذب در حسابداری ( نحوه بازاریابی ، جذب و قیمت گذاری پروژه ها)

خرید کنید اطلاعات بیشتر