دوره جامع غیرحضوری حسابداران ثروت آفرین

2,850,000 تومان

در این دوره غیرحضوری به هیچ عنوان ثبت نام بدون آزمون تعیین سطح و مستقیم انجام نمی شود و نیز اصلاً معرفی به کار نداریم!


تفاوت بارز این دوره غیرحضوری با تمامی دوره های حضوری و غیرحضوری سراسر کشور، در پایه پنجم یعنی آموزش راه اندازی کسب و کار مستقل می باشد. ما در این دوره هیچ قولی برای معرفی به بازارکار نمیدهیم ولی این تضمین را می دهیم بعد از عبور از 4 پایه تخصصی و اجرای خوب دستورالعمل ها و تکالیف در پایه 5 از کسب یک شغل مستقل (حسابداری) لذت ببرید.

این شعار نیست! در ادامه توضیحات این صفحه، با نفراتی که به این موفقیت یعنی راه اندازی کسب و کار مستقل رسیده اند آشنا خواهید شد پس شما هم اگر بخواهید حتما می توانید!

این دوره شامل صفر تا صد های اثرگذار برای شروع کسب و کار حسابداری است:

صفرتاصد کارآموزی حسابداری
صفرتاصد تهیه و تنظیم صورتهای مالی
صفرتاصد تشکیل پرونده مالیاتی
صفرتاصد اظهارنامه مالیاتی
صفرتاصد تحریر دفاتر قانونی
صفرتاصد مالیات برارزش افزوده
صفرتاصد گزارش معاملات فصلی
صفرتاصد دفاعیات مالیات
صفرتاصد قانون کار و تجارت
صفرتاصد فنون جذب پروژه حسابداری

+

صفرتا صد فن بیان و صحبت کردن در جمع

خرید کنید اطلاعات بیشتر