چه تغییراتی در اظهارنامه مالیاتی ۹۶ ایجاد شده است؟ به همراه یک فیلم

اظهارنامه مالیاتی ۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی مربوط به عملکرد سال گذشته را از طریق سایت Tax.gov.ir در دسترس مودیان عزیز قرارداد. اما در اظهارنامه مالیاتی جدید ارایه شده تغییراتی وجود دارد که لازم است مودیان مالیاتی از آن اطلاع داشته باشند. امروز تصمیم داریم با یک فیلم آموزشی مالیاتی این تغییرات … ادامه خواندن چه تغییراتی در اظهارنامه مالیاتی ۹۶ ایجاد شده است؟ به همراه یک فیلم