هزینه های قابل قبول مالیاتی به سبک جدیدتر

    هزینه های قابل قبول مالیاتی     میثم حاجی محمدی – کارشناس مالی مالیاتی   وقتی صحبت از هزینه می شود همه ذهن ها معطوف به ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتها می شود و تمامی تمرکز حسابداران و حتی مدیران پیاده سازی مراقبت های لازم برای گرفتن نمره قبولی از اداره دارایی … ادامه خواندن هزینه های قابل قبول مالیاتی به سبک جدیدتر