نکات طلایی حسابداری پیمانکاری (۴)

0
284 بازدید

construction با سلام خدمت شما کاربران عزیز. امروز قسمت چهارم از مجموعه مطالب نکات طلایی حسابداری پیمانکاری را برای شما قرار می دهم

 

 

۱- طبق ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان، پیمانهایی با پیمانکاران جز ببندد. مشروط بر اینکه آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند.

 

 

۲- مخارجی که توسط پیمانکار جزء انجام می شود باید بر اساس نرخهای پیمان به مخارج پیمان اضافه شود. این مخارج مستقیما قابل ردیابی به پیمان است و همانند مواد مستقیم و دستمزد مستقیم در حساب پیمان در جریان پیشرفت ثبت می شود.

 

۳- پیمانکار ممکن است مخارجی را انجام دهد که قبل قرارداد به عهده او نیست. البته در موارد زیادی بازیافت این مخارج بحث انگیز خواهد بود. چنانچه نسبت به جبران این مخارج توسط اشخاص ثالث اطمینان معقول وجود داشته باشد باید مبلغ آن از مخارج پیمان کسر شود.

 

۴- مخارج برآوردی تکمیل پیمان دربرگیرنده مخارجی است که در آینده برای تکمیل پیمان لازم است و به صورت برآوردی تعیین میشود. این مخارج باید متشکل از همتن عناصری باشد که برای محاسبه اولیه کل مخارج برآوردی پیمان درنظر گرفته شده است. در برآورد این مخارج از قیمتهای مورد انتظار در زمان وقوع مخارج در آینده استفاده می شود.

 

۵- یکی از موارد کاربرد برآورد مخارج، تعیین درصد پیشرفت پیمان است.

 

۶- در برآورد مخارج باید از روشهای سیستماتیک و یکنواخت استفاده شود. این روش ها باید با سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) مرتبط باشد و مقایسه بین مخارج برآوردی و مخارج واقعی را میسر سازد

 

۷- در برآورد مجمرع مخارج پیمان باید عناصر اصلی و مهم به طور جداگانه مشخص شود. افزون براین، در آینده قیمتها نوسان خواهد داشت واین نوسان باید در برآورد مخارج مدنظر قرارا گیرد. افزایش مخارج باید به تفکیک هریک از عناصر مانند مواد، دستمزد و سربار به طور مجزا در محاسبات منظور شود. بنابراین افزایش قیمتها نباید به طور سرجمع برای تمامی مخارج در محاسبات و برآوردها لحاظ شود.

 

۸- مخارج برآوردی لازم برای تکمیل باید برای انعکاس اطلاعات جدید به طور ادواری تجدیدنظر شود. نوسان قیمت، تغییر شرایط قراراداد ومشکلات احتمالی مانند مشکلات کارگری یا تاخیر در رسیدن مواد و مصالح، بر مخارج آتی پیمان موثر است.

۹- پیش دریافت در طول اجرای پیمان از صورت وضعیتهایی که پیمانکار برای کارفرما می فرستد کسر می شود و متناسب با آن ضمانتنامه های مربوط آزاد می شود. سپرده نقدی هم در نهایت به پیمانکار عودت داده می شود.

 

 

۱۰- بانک ممکن است بابت سپرده نقدی به پیمانکار سود پرداخت کند. این سود نباید جزء درآمد پیمان محسوب شود

 

۱۱- صورت وضعیت ها معمولا به صورت ماهانه تهیه و پس از تایید مهندس مشاور برای کارفرما ارسال می شود. صورت وضعیت هم شامل کارهای انجام شده و هم دربرگیرنده مصالح پای کار است.

 

۱۲- کسورات اصلی صورت وضعیت شامل موارد زیر است: – مالیاتبیمه – سپرده حسن انجام کار – اقساط پیش دریافت – پیمان در دست اجرا

 

۱۳- طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما باید ۵% مالیات علی الحساب از صورت وضیعت کسر کند. این مالیات باید ظرف ۳۰روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز و رسید آن به مودی (پیمانکار) تسلیم شود. در اجرای این ماده، کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

 

۱۴- از نظر پیمانکار این مالیات، نوعی پیش پرداخت است. مالیات عملکرد سالانه پیمانکار بر اساس رسیدگی به دفاتر طبق قانون مالیاتها تعیین می شود ومبالغ پیش پرداخت از آن کسر و مابقی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.

 

۱۵- براساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف است ۵% ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت کسر و نزد خود نگهدارد. این سپرده و آخرین قسط پیمانکاران تا ارائه مفاصا حساب توسط پیمانکار که توسط سازمان تامین اجتماعی صادر می گردد،نگهداری می شود

 

امیدوارم مطالب برای شما مفید باشد.

سحر یزدخواستی

 

مطالب مرتبط

نکات طلایی حسابداری پیمانکاری (۱)

نکات طلایی حسابداری پیمانکاری (۲)

نکات طلایی حسابداری پیمانکاری (۳)

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید