نقش آورده ها در تشکیل سرمایه گذاری بسیار مهم است (بخش اول)

به نام خدا و سلام به همه کاربران عزیز ، در پست نه به آن شوری شور، نه به این بی نمکی ، روند شکل گیری یک کسب و کار با اصول حقوق تجارت را بطور مختصر ارائه دادم و راهکارهایی برای موفقیت و تفاهم شرکاء را بیان کردم . در این بخش ادامه مسیر … ادامه خواندن نقش آورده ها در تشکیل سرمایه گذاری بسیار مهم است (بخش اول)