نحوه ارسال اطلاعات مالیات تکلیفی در سامانه سازمان

به نام خدا و سلام شاید یکی از پارامترهای مهم در سیستم حسابداری که لینک اصلی آن به سازمان مالیاتی ارتباط پیدا می کند، مالیات تکلیفی است . این تکلیف قانونی می بایست توسط کارفرمایان اجرا شود و لیست تکلیفی ماهیانه به حوزه مالیاتی گزارش گردد. پروسه ارائه کمی وقتگیر است به همین منظور سازمان مالیاتی … ادامه خواندن نحوه ارسال اطلاعات مالیات تکلیفی در سامانه سازمان