مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

نحوه ارسال اطلاعات مالیات تکلیفی در سامانه سازمان

0 721

تکلیفی

به نام خدا و سلام

شاید یکی از پارامترهای مهم در سیستم حسابداری که لینک اصلی آن به سازمان مالیاتی ارتباط پیدا می کند، مالیات تکلیفی است . این تکلیف قانونی می بایست توسط کارفرمایان اجرا شود و لیست تکلیفی ماهیانه به حوزه مالیاتی گزارش گردد. پروسه ارائه کمی وقتگیر است به همین منظور سازمان مالیاتی سامانه آنلاین ارسال مالیات تکلیفی را راه اندازی کرده است .

این سامانه به منظور جلوگیری از اتلاف وقت مودیان مالیاتی در مراجعه به ادارات کل امور مالیاتی و جلوگیری از ازدحام مودیان در ثبت لیست مالیات های تکلیفی، جهت ثبت چک و لیست مالیات تکلیفی پیمانکاران توسط کارفرمایان بصورت آنلاین طرحی شده است.
فقط مودیانی که در سامانه ثبت نام شماره اقتصادی جدید ثبت نام کرده اند و دارای نام کاربری و رمز عبور دریافتی بصورت کتبی و در قالب نامه می باشند می توانند از این سامانه استفاده نمایند و برای سایر مودیان دریافت لیست پیمانکاران کما فی السابق بصورت لیست دستی بوده و ثبت قبوض در ادارات امور مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

دانلود فایل راهنمای استفاده از این سامانه 

ورود به سامانه ارسال اطلاعات ماالیات تکلیفی پیمانکاران 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.