حقوق وامتیازات مودیان چیست ؟

1
460 بازدید

download (1)

به نام خدا

با سلام

با وضع وبه وجود آمدن قوانین ومقررات یک سری الزامات وتکالیف نیز برای افراد ایجاد میشود مسلماًدر مورد قوانین مالیاتی نیز یک سری تکالیف بر عهده مودیان هست که با انجام آنها میتوانند ار یک سری حقوق وامتیازات بهره مند شوند که در ذیل  چند مورد از آنها تحت عنوان منشور اخلاقی بیان خواهد شد.

۱- احترام ورفتار مناسب با مودی
خط مشی سازمان امور مالیاتی بر تکریم ارباب رجوع ورعایت حقوق اخلاقی واجتماعی مردم استوار است بنابراین حسن سلوک کارگزاران مالیاتی و رعایت جانب عدالت وانصاف در چهارجوب قوانین و مقررات از مواردی است که کلیه ماموران مالیاتی موظفند در برخورد با مودیان این اصل را رعایت کنند.

۲-پرداخت مالیات بر طبق موازین قانونی
این حق به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی ایران برای مودیان در نظر گرفته شده که مضمون آن چنین است .
” هیچ مالیاتی گرفنه نمی شود مگر به موجب قانون”

۳-تقاضای مشاوره
مودیان مالیاتی حق دارند از خدمات مشاورانی که سازمان امور مالیاتی کشور جهت راهنمایی و پاسخ به سوالات آنها در ادارات امور مالیاتی به کار کمارده است استفاده کنند.

۴-رعایت عدالت در رسیدگی پرونده
با وجود کوششها و تلاشهای فراوان قانون گذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق گاهی به دلیل نارسایی و ضعف قانون حقوق برخی از مودیان ضایع می شود.
در این میان ماده ۲۵۱ مکرر نقش موثر و سازنده ای در جهت رفع این نقیصه ایفا نموده است و به منزله یک عدالتخانه در وزارت دارایی محسوب میشود.
بدین ترتیب مودی حق دارد که به صرف غیر عادلانه بودن مالیات به استناد مدارک و دلایل کافی شکایت نموده و تقاضای تجدید رسیدگی نماید.

۵- دارا بودن حق وکیل یا نماینده
مودی حق دارد به جای خود وکیل یا نماینده قانونی اش را به اداره مالیاتی بفرستد البته باید یاد آور شد که وکیل یا نماینده مودی نباید از کارکنان شاغل یا آماده به خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور باشند.

۶-حق تصحیح و اصلاح اسناد و مدارک تسلیمی
مودی حق دارد در صورتی که به نحوی از انحا در اظهار نامه یا تراز سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه اصلاحی حسب مورد تسلیم نماید.

۷-محرمانه بودن اطلاعات مودی در حین رسیدگی
اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی می بایست اطلاعات شخصی مودیان را که در حین رسیدگی به دست می آورد محرمانه تلقی نمایند وگرنه طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

۸- کسب اطلاع
معمولا مودیان مالیاتی اوراق مالیاتی خود را به طریق زیر میتوانند دریافت نمایند:
۱- ماموران و کارکنان سازمان مالیاتی
۲- با استفاده از خدمات پستی
۳- از طریق روزنامه کثیر الانتشار
۴- از طریق واحد مالیاتی

۹- اعتراض به مالیات مطالبه شده
در صورتیکه مودی به برگ تشخیص ابلاغ شده اعتراض داشته باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه وبا ارائه دلایل واسناد ومدارک کتبا تقاضای رسیدکی مجدد نماید.

۱۰- برخورداری دادرسی بیطرفانه پیش از الزام به پرداخت مالیات
مودیان مالیاتی میتوانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ودر صورتی که با رییس امور مالیاتی به توافق نرسند با دادن اعتراض کتبی به برگ تشخیص رسیدگی مجدد را از هیئت حل اختلاف مالیاتی در خواست نمایند.

۱۱- انتخاب نماینده از سوی مودی
مودی حق دارد یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمس یا مجامع حرفه ای یا تشکیل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب خود جهت شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی نماید.

۱۲- برخورداری از معافیتها وتسهیلات قانونی
مودیان مالیاتی در صورت ارائه به موقع اظهارنامه وانجام تکالیف قانونی میتوانند از معافیتها وتسهیلات قانونی برخوردار شوند.

۱۳- تقاضای تقسیط
وزارت امور اقتصادی ودارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل وجریمه بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حد اکثر به مدت ۳ سال تقسیط نمایند .

۱۴- قائل بودن از برخورداری از حداقل معیشت برای مودی در جهار چوب قانون
مودی مالیاتی این حق برایش لحاظ شده که از اداره مالیاتی بخواهد در هر یک از مراحل مختلف وصول و اجرا حق بر خورداری از حداقل معیشت در چار چوب قانون و مقررات جاری برای او در نظر گرفته شود.

۱۵- استرداد اضافه پرداخت مالیات
مودی مالیاتی حق دارد از اداره امور مالیاتی بخواهد چنانچه به هر دلیلی وجوهی اضافی بر میزان مالیات واقعی اش پرداخته است و نیز مبالغی که تحت خسارت وارده اضافه پرداختی مزبور تعلق میگیرد را در مدت زمان مصرح در قانون به وی مسترد نماید.

۱۶- تقاضای مفاصا حساب
اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیات قطعی خود را پرداخت نمودهاند ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی
مفاصا حساب مالیاتی تهیه وبه مودی تسلیم کند

موید و پیروز باشید.

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید