تفاهم اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی

0
340 بازدید

»___د____-1-_د_____د__-4

به منظور تعیین نحوه خوداظهاری عملکرد سال ۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) انجام گرفت امضای تفاهم مالیاتی میان اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی

به دنبال امضای تفاهم نامه مالیاتی اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور، میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال ۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) قانون مالیات های مستقیم بین ۸ تا ۱۸ درصد تعیین شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بعد از سه جلسه پی در پی و تعامل موثر فیمابین مسئولان اتاق اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی، بالاخره دستورالعمل تفاهم مالیاتی بابت خوداظهاری عملکرد سال ۹۳ ، امروز به امضای نمایندگان طرفین رسید. بر این اساس، مقرر شد صاحبان مشاغل بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم بر مبنای مالیات عملکرد سال ۹۲، تا مبلغ یک میلیون تومان، ۸ درصد رشد، مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف سه میلیون تومان، ۱۲ درصد رشد و از سه میلیون تومان به بالا، ۱۸ درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ نمایند.

گفتنی است این تفاهم نامه شامل مودیان موضوع بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم می شود و امسال به دلیل رای دیوان عدالت اداری ، تفاهم موضوع ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم با مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صورت نمی گیرد. بدیهی است این دسته از مودیان محترم مالیاتی بایستی براساس مقررات و واقعیت های فعالیت اقتصادی خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال ۹۳ به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید