با چارچوب اصلی (دارایی ثابت)اموال،ماشین آلات و تجهیزات آشناتر شوید

یک حسابدار و حتی یک مدیر باید با اطلاعات تخصصی نحوه برخورد با اموال ، ماشین آلات و تجهیزات آشنایی کامل داشته باشد.اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بخش اصلی دارایی های جاری واحد تجاری را تشکیل می دهد و به همین دلیل اندازه گیری آنها از نظر گزارشات مالی از اهمیت بسیار برخوردار است.طبق … ادامه خواندن با چارچوب اصلی (دارایی ثابت)اموال،ماشین آلات و تجهیزات آشناتر شوید